Nauka o zbożach - wczoraj, dziś i jutro

W dniach 6-7 października 2016 roku, w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym w Zielonce k/Murowanej Gośliny miało miejsce spotkanie przedstawicieli świata nauki i przemysłu związanych z nauką o zbożach w ramach ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nauka o zbożach – wczoraj, dziś i jutro”.

W Konferencji wzięło udział 41 naukowców z 10 ośrodków naukowych z całego kraju. Jej celem było zarówno przedstawienie dorobku i potencjału poszczególnych ośrodków, jak i integracja środowisk zajmujących się nauką o zbożach. Organizację Konferencji wsparł finansowo sponsor strategiczny, znana firma z branży spożywczej Zeelandia sp. z o.o.. Patronat nad Konferencją objęła Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu dr hab. Bożena Danyluk, która oficjalnie przywitała wszystkich uczestników i otworzyła obrady.

Sesję naukową rozpoczęła dr Agnieszka Makowska z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu swoim wystąpieniem na temat pszenżyta, jego walorów zdrowotnych i możliwości zastosowania jako surowca do produkcji żywności. Następnie naukowcy ze biorących udział w konferencji ośrodków mieli możliwość krótkiego przedstawienia zagadnień będących przedmiotem ich aktualnych badań. Uczestnicy Konferencji z zainteresowaniem wysłuchali 15 prezentacji przedstawicieli ośrodków naukowych: Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, IUNG-PIB w Puławach, Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie, Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie oraz Zakładu Badawczego Przemysłu Piekarskiego w Bydgoszczy. Sesję naukową podsumował i zakończył inicjator Konferencji prof. dr hab. Jan Michniewicz, Kierownik Zakładu Technologii Zbóż. Podziękował on wszystkim prelegentom i uczestnikom dyskusji oraz wyraził nadzieję na organizowanie w przyszłości podobnych spotkań w trybie dwulenim.

Tegoroczna konferencja połączona była z Jubileuszem 70-lecia urodzin prof. dr hab. inż. Wiktora Obuchowskiego i stanowiła dla całego środowiska wspaniałą okazję, aby godnie uczcić Jubilata składając mu serdeczne życzenia, gratulacje i podarunki.


FOTORELACJA


Książka streszczeń