Fakty i liczby
Korzyści
Bezpieczeństwo żywieniowe
Bezpieczeństwo ekologiczne

    Dyskusję na temat żywności zmodyfikowanej genetycznie warto rozpocząć od przytoczenia podstawowych faktów i danych liczbowych

Co to jest?    Żywność zmodyfikowana genetycznie jest to żywność produkowana z organizmów zmodyfikowanych genetycznie, czyli takich których materiał genetyczny został zmieniony w sposób inny niż krzyżowanie i/lub naturalna rekombinacja (na podstawie Dyrektywy 2001/18/EC http://eur-lex.europa.eu/pri/en/oj/dat/2001/l_106/l_10620010417en00010038.pdf).

   Pomimo iż tak przedstawiona definicja obejmuje wszystkie możliwe typy organizmów żywych tj. zarówno rośliny, zwierzęta jak i mikroorganizmy, w praktyce produkcja żywności zmodyfikowanej genetycznie jest ograniczona do roślin. Dominują to cztery gatunki: soja, kukurydza, bawełna i rzepak.


Dane zaczerpnięto z oficjalnej strony International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications (ISAAA) http://www.isaaa.org


Obszar upraw tych czterech upraw praktycznie pokrywa się z obszarem upraw wszystkich roślin zmodyfikowanych genetycznie.

Dane zaczerpnięto z oficjalnej strony International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications (ISAAA) http://www.isaaa.org


Kiedy się zaczęło?

   O praktycznym wykorzystaniu roślin zmodyfikowanych genetycznie można mówić kiedy w USA wydano pierwsze zezwolenia na uprawę i stosowanie pomidorów o przedłużonej trwałości.


Dane zaczerpnięto z oficjalnej strony U.S. Food and Drug Administration http://www.cfsan.fda.gov/~lrd/biocon.html#usda


Gdzie występuje?

   W USA uprawia się ponad połowę roślin zmodyfikowanych genetycznie. Argentyna i Brazylia to również potentaci w tej dziedzinie. Kanada, Indie, Chiny, Paragwaj i RPA mają kilkuprocentowy udział w uprawie GMO. Poziom produkcji w pozostałych 17-tu krajach nie przekracza poziomu 1%. Wbrew temu co sadzi większość obywateli naszego kraju, w roku 2007, Polska dołączyła do grupy producentów roślin zmodyfikowanych genetycznie, wprowadzając na niewielkim obszarze uprawę genetycznie modyfikowanej kukurydzy odpornej na omacnicę prosowiankę.


Dane zaczerpnięto z oficjalnej strony International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications (ISAAA) http://www.isaaa.org

   Wbrew temu co sadzi większość obywateli naszego kraju, w roku 2007, Polska dołączyła do grupy producentów roślin zmodyfikowanych genetycznie, wprowadzając na niewielkim obszarze uprawę genetycznie modyfikowanej kukurydzy odpornej na omacnicę prosowiankę.

Pozostałe kraje uprawiające rośliny zmodyfikowane genetycznie


Dane zaczerpnięto z oficjalnej strony International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications (ISAAA) http://www.isaaa.orgIle tego jest?

Udział upraw roślin zmodyfikowanych genetycznie.


Dane zaczerpnięto z oficjalnej strony International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications (ISAAA) http://www.isaaa.org
Po co się uprawia rośliny zmodyfikowane genetycznie?

   Pomimo ogromnych możliwości poprawy jakości żywności metodami inżynierii genetycznej ich uprawa jest zdominowana przez gatunki w których poprawiono jedną lub dwie cechy agrotechniczne.


Dane zaczerpnięto z oficjalnej strony International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications (ISAAA) http://www.isaaa.org


   Zezwolenia wydane przez Food and Drug Administration dotyczą głównie poprawy cech agrotechnicznych. Jednak wydano również zezwolenia dotyczące uprawy roślin, w których poprawiono trwałość bądź jakość produktu spożywczego.

Rok Roślina Przeznaczenie Zamierzony efekt
2009 Soja Żywienie ludzi i zwierząt Podwyższona zawartość kwasów mononienasyconych (oleinowego) oraz obniżona zawartość kwasów wielonienasyconych (linolowego i linolenowego)
2007 Kukurydza Przerób przemysłowy Ułatwiona produkcja etanolu paliwowego
2005 Kukurydza Pasza Zwiększenie efektywności hodowli zwierząt poprzez wzrost zawartości lizyny
1999 Melonowiec Żywienie ludzi Opóźnione dojrzewanie - zwiększenie trwałości w trakcie przechowywania
1999 Rzepak bezerukowy Pasza Zwiększenie efektywności hodowli zwierząt poprzez redukcje zawartości substancji antyżywieniowych
1997 Soja Żywienie ludzi i zwierząt Polepszenie wartości odżywczej poprzez zwiększenie zawartości kwasu oleinowego
1996 Pomidor Żywienie ludzi Opóźnione dojrzewanie - zwiększenie trwałości w trakcie przechowywania
1995 Rzepak bezerukowy Żywienie ludzi i zwierząt Polepszenie wartości odżywczej poprzez zwiększenie zawartości kwasu laurynowego
1994 Pomidor Żywienie ludzi Opóźnione dojrzewanie - zwiększenie trwałości w trakcie przechowywania (trzy zezwolenia na trzy różne mechanizmy modyfikacji)

Dane zaczerpnięto z oficjalnej strony U.S. Food and Drug Administration http://www.cfsan.fda.gov/~lrd/biocon.html#usda
Czy jest to bezpieczne?

   Bezpieczeństwo związane z wytwarzaniem i spożywaniem żywności zmodyfikowanej genetycznie można rozpatrywać w dwóch kategoriach:
  1. Bezpieczeństwo żywieniowe
  2. Bezpieczeństwo ekologiczne

Bezpieczeństwo żywieniowe

    W odniesieniu do bezpieczeństwa żywieniowego zostały opracowane i są stosowane szczegółowe procedury mające na celu wyeliminowanie potencjalnego ryzyka. Przestrzeganie tych procedur jest skutecznie kontrolowane przez odpowiednie instytucje krajowe i międzynarodowe (w USA - Food and Drug Administration, w Europie - Komisja Europejska - Directorate General for Health and Consumers).

   W roku 1993 OECD - (Organization for Economic Co-operation and Development) - po raz pierwszy wprowadziła tzw. zasadę faktycznej równoważności (Substantial Equivalence).

   Zasada faktycznej równoważności mówi nam, iż produkt spożywczy zmodyfikowany genetycznie powinien być tak samo bezpieczny jak jego naturalny odpowiednik. Innymi słowy:
  • nie pozwala na ocenę, że GMM jest całkowicie bezpieczna, ale że jest tak bezpieczna jak jej niemodyfikowany genetycznie odpowiednik
  • wymaga odpowiedniego doboru niemodyfikowanego genetycznie odpowiednika
   Stopień identyczności ocenia się w aspekcie genetycznym, morfologicznym i agronomicznym, a zaobserwowane różnice są przedmiotem dalszej oceny analitycznej, toksykologicznej i żywieniowej. Oryginalny dokument opisujący zasadę faktycznej równoważności (Joint FAO/WHO Expert Consultation on Biotechnology and Food Safety, Rome, Italy, 30 September to 4 October 1996) można znaleźć na stronie: ftp://ftp.fao.org/es/esn/food/biotechnology.pdf

   Aktualne ustalenia dotyczące procedur oceny bezpieczeństwa spożywania żywności zmodyfikowanej genetycznie można znaleźć na oficjalnych stronach FAO/WHO:

      http://www.who.int/foodsafety/publications/biotech/sept07/en/index.html
      http://www.who.int/foodsafety/biotech/en/codex_guidelines_plants.pdf
      http://www.who.int/foodsafety/biotech/en/codex_guidelines_microorganisms.pdf

   W ogólnym zarysie można powiedzieć iż ocean ryzyka spożywania produktów zmodyfikowanych genetycznie obejmuje trzy zasadnicze etapy:
  • charakterystykę molekularną (szczegółowy opis zmian w materiale genetycznym),
  • ocenę toksykologiczną (ocenia się toksyczność nowo utworzonych składników zgodnie ze standardami stosowanymi w ocenie substancji obcych w żywności),
  • ocenę alergologiczną.
Ponadto dokonuje się:
  • oceny żywieniowej
  • oceny możliwości transferu genów z GMF do flory jelitowej konsumentów
jak również próbuje się oszacować ryzyko występowania niezamierzonych efektów.

Bezpieczeństwo ekologiczne

   W odniesieniu do bezpieczeństwa ekologicznego również zostały opracowane szczegółowe procedury mające na celu wyeliminowanie potencjalnego ryzyka. W tym przypadku kontrola realizacji przyjętych przez międzynarodowe gremia jest trudniejsza ze względu iż przestrzeganie zaleceń jest do pewnego stopnia zależne od świadomości i uczciwości producentów rolnych. Generalnie uważa się iż najpoważniejsze ryzyko związane z wprowadzeniem organizmów modyfikowanych genetycznie wiąże się z ich potencjalną inwazyjnością.

   Broszura na temat oceny ryzyka związanego z bezpieczeństwem wprowadzania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie jest dostępna na stronie http://www.gmoera.umn.edu/public/publications/download/PFOA_Handbook_color_printing.pdf


prof. dr hab. Grażyna Lewandowicz
Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wyślij maila
Fakty i liczby | Bezpieczeństwo żywieniowe | Bezpieczeństwo ekologiczne | Korzyści
© Copyright 2008 - 2018 Portal na temat żywności zmodyfikowanej genetycznie, wszystkie prawa zastrzeżone